South African Death Records


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Full Names Surname Year of Birth View More
MTUTWAQONONDA1907
Click Here for More Information
NODOLOPI ELSIEQONONDA1910
Click Here for More Information
MADOLOPINIQONONDA1915
Click Here for More Information
MOSHIWE NOFINISHQONONDA1918
Click Here for More Information
MAUDQONONDA1920
Click Here for More Information
NOMACIKOQONONDA1922
Click Here for More Information
DABEPI JACKSONQONONDA1928
Click Here for More Information
MHLUPEKIQONONDA1930
Click Here for More Information
NOKHAPILEQONONDA1930
Click Here for More Information
JAMESQONONDA1932
Click Here for More Information
NOMATHEMBA NORAQONONDA1935
Click Here for More Information
MONAHENGQONONDA1940
Click Here for More Information
MLAHLEKIQONONDA1942
Click Here for More Information
LUNGISWA AGNESQONONDA1943
Click Here for More Information
NOMTUKUNINA VIRGINIAQONONDA1944
Click Here for More Information
NOTAYIMISIQONONDA1946
Click Here for More Information
NOMABACA NOWINILEQONONDA1947
Click Here for More Information
NO ONEST NOKUKUQONONDA1948
Click Here for More Information
SIQOTYANAQONONDA1952
Click Here for More Information
NOMSISI JANEQONONDA1957
Click Here for More Information
EUNICE KHANGELWAQONONDA1963
Click Here for More Information
YOLISWA CONSTANCEQONONDA1965
Click Here for More Information
ZENZELEQONONDA1966
Click Here for More Information
THEMBELA ADELAIDEQONONDA1966
Click Here for More Information
NOMASISTERQONONDA1967
Click Here for More Information
ZOLEKA JUDITHQONONDA1968
Click Here for More Information
MBUYISELOQONONDA1969
Click Here for More Information
MPHUTHUMI ELPHIUSQONONDA1970
Click Here for More Information
NONZALISEKOQONONDA1972
Click Here for More Information
NELISWAQONONDA1975
Click Here for More Information
NOZIMAMELE NOMONDEQONONDA1980
Click Here for More Information
NKOSINATHIQONONDA1982
Click Here for More Information
MZUVUKILEQONONDA1991
Click Here for More Information
HLONELA THEOQONONDA2003
Click Here for More Information
AQHAMILEQONONDA2007
Click Here for More Information